Child welfare

Child Welfare

De kinderen, maar ook hun ouders in de provincie Chitwan een betere toekomst geven door te
helpen met onderwijs, medische voorzieningen, installatie van waterputten en sanitaire blokken.
Er wordt samengewerkt met de door de lokale overheid toegestane en gecontroleerde welzijnsorganisatie Child
Welfare Organisatie Nepal aan verbetering van de leefomstandigheden.
Oprichten van een schooltje met crèche in een heel erg arm junglegebied, waar ongeveer 4000 mensen leven in de
meest erbarmelijke toestand. De kinderen worden gestimuleerd onderwijs te volgen.
Alle initiatieven zijn er op gericht de mensen zelfstandig een inkomens-en welzijnsverbetering te laten realiseren.

Child Welfare - Zwaluwenlaan 33 - 8500 Kortrijk

Afbeeldingen