Bibliotheekproject Toni Berek

Op vraag van Toni Berek werd in Tielt (West-Vlaanderen) een werkgroep opgericht om een bibliotheek uit te bouwen in Indonesië (Eiland Timor). Als proefproject werd er een kleine bibliotheek gebouwd. Dit werd een succes want nu wordt er vastgesteld dat het gebouw veel te klein is en dat er nood is aan een grotere ruimte.
Het concreet doel van de bibliotheek is het lees- en leervermogen van de dorpskinderen te bevorderen. In die zin is er voor hen hoop voor de toekomst want “A book is the window of the World.”
De kinderen gaan dagelijks naar school. Daar leren ze lezen en schrijven. Na de schooltijd kunnen zij naar de bibliotheek om zich te vervolmaken. De boeken zijn hun beste vrienden geworden. Het is alsof ze bij de lectuur op reis trekken rond de wereld zonder een voet buiten de deur te zetten.

Mede door het verwerven van kennis zullen de sociale vaardigheden, de persoonlijke intelligentie, het verantwoordelijkheidsgevoel en de onderlinge verbondenheid verder ontwikkeld worden. Wellicht zullen de genoemde levenswaarden de kinderen stimuleren om later mede te werken aan de verdere ontwikkeling van de streek waar ze wonen en misschien ook van hun land.

Er wordt de kinderen geleerd om te dromen over hun toekomst. Deze toekomst kan alleen maar waarheid worden als ze goed studeren en werken. Ook de ontspanning is belangrijk. In die zin worden de kinderen zeer sterk gestimuleerd tot het beoefenen van de sport. Er werden reeds enkele sportmaterialen aangekocht. Door de sport wordt onder andere de fairplay aangeleerd. Wij zijn er van overtuigd dat dit een zeer belangrijke levenswaarde is in een derdewereldland waar momenteel de corruptie hoogtij viert.

Er wordt tevens voldoende ruchtbaarheid te geven via de gemeentelijke overheid, de parochie en de mond aan mond reclame.

Bibliotheekproject Toni Berek -  Dennenlaan 2 - 8700 Tielt 

Afbeeldingen