Box Atlas Congo Project

Box Atlas Congo Project    

Dit project heeft  zijn huidige activiteit  te danken aan de bijna 20 jaar  intense   
werking dat een team van leken als vrienden  heeft gerealiseerd op dit zeer
mooie  maar tevens  ook zeer arme  plateau te Mateko.  (2004 – 2022)
Sinds vorige eeuw vanaf de jaren 1960 is een groep van vrouwelijke missionarissen vanuit  West-Vlaamse kloosters zeer intens werkzaam geweest. Zo is er op gebied van onderwijs en ziekenverzorging een verdere groei met inlandse personen bezig.
Heden wensen de mensen uit de  agrarische sector de gerealiseerde arbeidsmogelijkheden
zelf  in handen te nemen en dit  alles eventueel in een asbl van inlandse  personen.  
Gelegen in het bisdom Idiofa en in de nabijheid van de stad Kikwit  geeft de verplaatsing toch
steeds veel problemen want de wegen zijn grotendeels zand!

Heden is het initiatief gegroeid om de gezinnen beter te ondersteunen voornamelijk  op pedagogisch gebied !!

                              
Deze werking is in handen van enkele Vlaamse personen die zich mee
wensen in te zetten om de driedelige opdrachten in DRC te realiseren.
Vooreerst hebben we in Kinshasa reeds de samenwerking met de verantwoordelijke ter
plaatse van het bisdom  en deze persoon draagt veel kennis  mee mbt onze doelstellingen.

1ste    :   zorg dragend  voor de moeders met jonge kindjes door hen goede informatie te
                bezorgen bij het organiseren van kleine beperkte samenkomsten.

                als we heden hier in ons eigen land vaststellen dat de huidige ouders goed moeten
                geïnformeerd worden over de eerste  duizend dagen in het leven van een kindje 
                omwille van de evolutie in deze  startperiode ( = 0 -3 j)   van de hersenen …
                en hier zo ontstaan is de werking via  “ opgroeien” …
                Ja, dan is dit dè doelstelling om ter plaatse in DRC ook studenten te vinden die
                 interesse hebben voor de ‘pédagogisch ‘ werking in de jonge gezinnen !

2de   :  de zorg om te voorkomen dat kindjes worden verlaten .. en het leven verliezen…
             zoals  we reeds meermaals hebben ervaren de laatste jaren …
             dus actie en aandacht kweken !!  kinderen redden van de miseries  !
3de   de studenten aanmoedigen en de opvolgen en ook ondersteunen om hun studies te :
          volbrengen .. zo is er reeds een meisje met dokters diploma aan het werk gegaan !!

Ons advies … u kan ons helpen door mee op stap te gaan  !    
het Project wordt gedragen via uw steun aan ‘Kontinenten’ ..
                           
Informeer u heden over de juiste weg voor financiële hulp want u zelf kan genieten van  ‘fiscale attesten’ einde van elk jaar  !  dus twijfel niet uw inzet is onze groei ter plaatse voor goed gevormde jongeren in DRCongo !  

                       “  Boxatlascongo dankt u de schenker maar ook de vzw Kontinenten.”     

                       

Afbeeldingen