Verbetering door educatie

Verbetering door educatie
Plaats: Lubero, Mulo, Congo

Het project is gericht op volgende doelstellingen: enerzijds op buitenschoolse vorming van volwassenen en anderzijds op de vorming van lokale hulpverleners. Dit veelal in combinatie met assistentie bij de uitvoering van projecten anderen, die over onvoldoende technische kennis of achtergrond beschikken om hun project goed uit te kunnen voeren. Die projecten zijn al dan niet gefinancierd door derden. Bovendien wordt ook geholpen bij de opvang van studenten secundair die geen familie hebben ter plaatse.

De vorming van volwassenen blijft noodzakelijk voor degenen die het basisonderwijs niet konden voltooien om wat voor reden dan ook, maar tevens voor degenen die daar wel in slaagden. Wij willen hen zo meer kansen geven op het gebied van verdere studie of op het uitvoeren van aangevraagde projecten, waardoor de kwaliteit van leven van de bevolking kan verbeteren en de samenleving wordt versterkt. Hierbij komt vooral vervolmakingadvies geven op technische materies (bouw, stenen bakken, waterleiding, zonnepanelen, piscicultuur, landbouw, apicultuur, wegen trekken, enz. (agronoom, dierenarts, en universitair gevormde technieker staan ter beschikking).

Verder worden voor in de dorpen lokale hulpverleners gevormd, die zorgen voor de eerste opvang en doorverwijzing van slachtoffers van geweld. Ernstige trauma’s als gevolg van (oorlogs)geweld in Oost-Congo veroorzaken vaak stoornissen bij de slachtoffers, soms pas geruime tijd na afloop van het aangedane geweld. Het is belangrijk dat hun lijden vroegtijdig opgemerkt wordt door getrainde personen, en dat zij dan naar professionele zorgverleners doorverwezen worden. Onze inzet is erop gericht dat gemeenschappen, families en personen niet nog verder ontwricht raken door de secundaire gevolgen van het veelvuldig voorkomend geweld. Daar voor is nu een centrum opgezet waar een professioneel zorgteam constant instaat voor de behandeling.

Missieprocuur van kruisheren - Dorpsstraat 9 A / 1 - 3294 Molenstede

Afbeeldingen