St. Mary’s High School

Na de financiele steun tijdens het bouwen van St. Mary’s High School, Lidhar, district Lahore, Pakistan, blijven weldoeners financiele steun verlenen voor de running van de school. Als private instelling krijgt de school geen overheidssubsidie en is de school aangewezen op eigen financiering.

Het doel van het project is onder meer om de kansarme kinderen, ongeacht hun godsdienst of etnische afkomst, de kans te geven onderwijs te volgen. Hierdoor krijgen zij de kans op een menswaardiger leven : beter werk – groter inkomen en later zelf instaan voor de opvoeding van hun kinderen.

Het aantal leerlingen is gestegen dankzij de goede kwaliteit van het onderwijs. Hierdoor stijgt ook het aantal leerlingen die deels of weinig maandelijks schoolgeld betalen. Om de school  te runnen wordt het financieel wel wat moeilijker. De stijgende inflatie verplichte de school directie de personeelswedden te verhogen. Andere verhoogde onkosten zijn : extra meubilair, onderhoud enz.

Paters Kapucijnen - Dreef 38 - 2328 Hoogstraten

Afbeeldingen