Masaka

Projecten MASAKA 
Filles de la Résurrection

Hannah Geysens
Marie-Rose uramukobwa  

De organisatie ondersteunt diverse sociale projecten te Masaka – Rwanda.
- Vorming en empowerment vrouwen:   Vormingscentra voor vrouwen.
Op het domein werd gestart met een klein centrum voor alfabetisering en educatie voor volwassenen in dienst van de arme bevolking in de rurale rand van Kigali.

Onderwijs:
Kleuter- en lagere school te Masaka.
Verdere uitbouw van de lagere school.
Dit alles gesitueerd in de regio Masaka /Kigali .
                 
       
Participatie in diverse projecten de afgelopen jaren :
- 2010/2011 Vormingcentrum en alfabetiseringsproject voor vrouwen te Masaka.
- 2016/2017 Inrichting lagere school te Masaka

- 2018/2019  Verdere ondersteuning uitbouw lagere school met aankoop van educatief materiaal en ondersteuning van vorming leerkrachten.

 Les Filles de la Résurrection - St. Trudoabdij - Oude Oostendse Steenweg 53 - 8000 Brugge

Afbeeldingen