Le Bon Berger

LE BON BERGER (DE GOEDE HERDER)

Het onthaalcentrum 'Le Bon Berger" bevindt zich in Likasi (Haut-Katanga, RDC).  Het werd opgericht op 15 februari 1996 door Priester Frans Vanryckeghem, priester-missionaris van het bisdom Brugge, en door Zuster Antoinette Fahri, Congolese Zuster van Onze-Lieve-Vrouw Waver.

Toen Priester Frans in 2004 naar België terugkeerde, werd het centrum overgenomen door de Broeders Xaverianen en wordt het op vandaag geleid door Frère Zacharie Kyungu Kolala. De meeste opgevangen kinderen en jongeren zijn het slachtoffer geweest van mishandelingen, tovenaarspraktijken of van uitsluiting door hun pleegmoeder of pleegvader, nadat één van de biologische ouders overleden was.

Aan onze jongeren geven we de kans om basisonderwijs te volgen en twee tot drie jaar secundair onderwijs. Op vandaag telt het centrum een twintigtal jongeren, waarvan 14 lager onderwijs volgen, twee secundair onderwijs en vier zopas hun beroepsvorming beëindigd hebben, wat betekent dat ze vanaf de leeftijd van 18 jaar een vorming als tractor- of vrachtwagenchauffeur, of als mijnwerker, metselaar of timmerman, gevolgd hebben, waardoor ze een betaalde betrekking kunnen vinden.

Naast hun intellectuele vorming op  school, organiseren we geregeld bijeenkomsten waaronder een goede menselijke vorming wordt nagestreefd, waardoor onze jongeren afstand nemen van druggebruik en gewelddadige handelingen. Bovendien nodigen we onze jongeren uit deel te nemen aan acties zoals koorzanger of misdienaar.

Voor de voeding van onze jongeren ontvangen we vanwege de Congregatie een maandelijks budget. En dankzij de giften van enkele weldoeners zijn we in staat, althans gedeeltelijk, de onderwijs- en medische kosten te  deken. Dat volstaat echter niet; Daarom moeten onze jongeren veldwerk verrichten en kweken ze groenten wat de uitgaven verlicht en onze jongeren wat inzicht bijbrengt over het belang van geld.

Frère Zacharie Kyungu Kolala (zachariekyungu@yahoo.fr)
Broeder Roger Demon (rdemoncfx@gmail.com)

Afbeeldingen