Centre El Durazno

Centre El Durazno 
Marleen Renders                          

El Durazno is een landelijk dorp dat behoort tot de gemeente Chinautla. Door de slechte en smalle paden zijn de woningen moeilijk bereikbaar.

Eén woning wordt door twee of meer huishoudens gedeeld. Deze situatie maakt de gezinnen kwetsbaar voor de verspreiding van ziektes en verschillende vormen van geweld. Door de toegenomen criminaliteit is het gekenmerkt als rode zone. Het beperkt tevens de integrale ontwikkeling van individuen.
Het project is gericht op sociale en humanitaire ontwikkeling.
We richten ons naar de meest kwetsbare bevolking o.a. kinderen, jongeren, analfabeten en vooral vrouwen.
Om de verschillende problemen aan te pakken werken we samen met verschillende organisaties en met vrijwilligers van het dorp.

Project Pastoral de la Primera Infancia
Het algemene doel van deze groep is bijdragen in het reduceren van ziektes, kindersterfte en het verbeteren van de integrale ontwikkeling van moeders en kinderen, dit vanaf de conceptie tot en met het 6de levensjaar.

Thema's:

  • Integrale Gezondheid: lichamelijk, geestelijk, emotioneel, intellectueel en sociaal-ecologisch.
  • Voeding: in alle stadia van het leven, prioriteit wordt gegeven aan de voeding tijdens de zwangerschap, borstvoeding en aan de voeding voor kinderen tot 6 jaar.
  • Food and Nutrition Security met zijn vier onderdelen: de beschikbaarheid van voedsel in het dorp, aangepast voedsel, strijd tegen consumptie van ongezonde  voeding, en het biologische nut van voedingstoffen
  • Burgerschap: burgerregistratie, mensenrechten, civiele rechten en plichten,..

Alfabetiseringsgroepen
In samenwerking met de vereniging Volkseducatie voor Volwassenen (Asociación de educación popular para Adultos) begeleiden we in het dorp twee groepen van mensen die niet kunnen lezen en schrijven. De bedoeling is met het project kansarme vrouwen en jongeren gevoelig en bewust te maken voor het bestaan van een alternatief soort onderwijs en vorming,
Het gaat vooral om het begeleiden van de groepen in de preventie van huiselijk en seksueel geweld tegen vrouwen, als inhoudelijk onderdeel van het leerproces in lezen en schrijven. We maken deelnemers gevoelig voor de situatie van geweld en ongelijkheid die vrouwen door de geschiedenis heen meegemaakt hebben en nog meemaken.
Binnen dit kader stelt men tot doel de persoonlijke emancipatie te versterken door het zelfrespect van de mensen op te krikken, evenals de hoop dat het mogelijk is een land op te bouwen met meer sociale rechtvaardigheid gebaseerd op wederzijds respect, gelijkheid en het uitoefenen van fundamentele mensenrechten.
Daarnaast vinden er wekelijks huis aan huis bezoeken plaats om de bewoners te motiveren om actief deel te nemen aan de alfabetiseringsgroepen en andere activiteiten in het dorp.

Kind- en jeugdgroepen
In deze groepen werken we samen met studenten en vrijwilligers van het dorp.
Aangepast aan het niveau van de leden worden er verschillende thema´s aangeboden en activiteiten uitgewerkt, met als doel de kinderen en jongeren een stevige basis te geven en de mogelijkheid creëren om nieuwe samenlevingsvormen te scheppen die zich kenmerken door vreedzaamheid, liefde, solidariteit en een menswaardig bestaan.
Vorming van kinderen en jongeren die op basis van hun eigen capaciteiten kunnen meewerken aan een mooiere omgeving en een bijdrage leveren aan de
bescherming van hun cultuur en de landelijke omgeving waarin zij leven.

Confregua, comisión JPIC (rechtvaardigheid en vrede en integratie van de schepping)
Vanuit die commissie steunen we de strijd tegen de volkerenmoord, mijnexploitatie, corruptie, criminalisering van verdedigers van mensenrechten, straffeloosheid en mensenhandel.
De verschillende organisaties met wie we samenwerken, delen deze bekommernis en nemen deel aan verschillende concrete activiteiten.

Samenwerking met de Universiteit van San Carlos in Guatemala
Met het oog om de integrale ontwikkeling van de bevolking van het dorp te waarborgen komen elk jaar twee studenten van de school voor maatschappelijk werk stage doen. Zij bieden professionele ondersteuning aan en versterken de actieve deelname van de buurt en de vorming van doelgerichte groepen.

Missiehuis De Jacht - Missionary Sisters ICM - Naamsesteenweg 575 - 3001 Heverlee