Center Don Bosco

Center Don Bosco           
José Delporte 
  
Pater José is werkzaam tussen de Shuar-Indianen. Deze Indianenstam, die al eeuwen ongestoord in isolatie leeft, wordt nu geconfronteerd met de Westerse wereld. Eén van de ongewenste zaken waarmee de Indianen in contact komen, zijn de westerse epidemische ziekten, waarvoor zij nog geen resistentie hebben kunnen opbouwen. Drugsgebruik was hier onbestaande maar maakt nu ook hier slachtoffers. Ook aids komt steeds vaker voor. 

Pater José probeert vooral de levensomstandigheden te verbeteren. In de dorpen worden polyvalente zaaltjes gebouwd waar mensen kunnen samenkomen om via vergaderingen en gesprekken te zoeken naar oplossingen voor de precaire situatie waarin ze moeten overleven.
Zieken krijgen verzorging in een klein hospitaal en er is een verblijfplaats voor onderwijzers.

Missieprocuur Don Bosco - Wespelaarsebaan 250 - 3190 Boortmeerbeek

Afbeeldingen