Podes

Sociale Inclusie van Personen met Beperkingen

Het project ‘PODES’ is werkzaam in Bahia, in het Noordoosten van Brazilië. Onze doelstelling bestaat erin om de sociale inclusie van personen met een handicap in onze streek te bevorderen op diverse domeinen zoals onderwijs, werkgelegenheid, vrije tijd ... In 1999 konden we starten met een kleine school voor doven in Tapiramutá, later werd ook in Mundo Novo een schooltje voor doven opgericht en kon een dagverblijf voor mentaal gehandicapten in Tapiramutá geopend worden.

Thans is het project PODES actief in drie steden van de streek: Mundo Novo, Tapiramutá en Pintadas. Op deze drie plaatsen werden dienstencentra opgericht, die sociale, pedagogische en psychologische dienstverlening verstrekken.

Deze sociale dienstverlening bestaat voornamelijk uit hulp om invaliditeitsuitkering, orthesen en prothesen te verkrijgen. Daarnaast verlenen we ook bijstand om documenten in te vullen voor diverse doeleinden, zoals medisch onderzoek, werkgelegenheid enz. Veel mensen zijn immers analfabeet en niet op de hoogte van hun rechten.

Podes - Molenstraat 114 - 9988 Watervliet

Afbeeldingen