Indigo

INDIGO is een 4de pijler die bewust kiest voor kleinschalige waterprojecten die door de lokale broussebevolking kunnen uitgevoerd worden aan de hand van gekende technieken en haalbare verantwoordelijkheden worden opgenomen zodat de duurzaamheid van het project wordt gegarandeerd.

Belangrijk daarbij is dat er samen wordt nagedacht, georganiseerd, gewerkt, geëvalueerd en dat onafhankelijkheid wordt gecreëerd.

Wij werken in broussedorpen rond de zandstad Agadez, midden Niger, zo’n 1.000km ten noorden van de hoofdstad Niamey. Daar wonen de gezinnen in hutten, er is geen stromend water noch elektriciteit. De vrouwen halen elke dag water in de rivierbedding, op zo'n 1000m 'buiten' het dorp. Daar zijn ook groentetuinen.

Doel is om het water dichter bij het centrum van het dorp te brengen. De nieuwe waterput met waterpomp wordt dmv pvc-buizen verbonden met de nieuw te bouwen waterbassins in het dorp. Indigo koopt al het materiaal aan, de lokale bevolking voert, in overleg, de werken uit.

De voorwaarden van de samenwerking worden altijd uitgelegd, de werkwijze en locaties besproken tijdens een prospectie-dorpsvergadering.

INDIGO werkt rond de volgende SDG’s:

SDG 6 - Toegang tot water: door de waterput voldoende diep te graven bestaat de relatieve zekerheid dat er steeds genoeg water ter is.

Daarenboven wordt de waterput gecementeerd zodat hij, tijdens die regenseizoen, niet instort.

De waterbassins worden kunnen voldoende waterreserve stockeren voor enkele dagen.

SDG 3 - Goede gezondheid en welzijn: als het dispensarium goed en hygiënisch kan werken komt dat de lokale bevolking ten goede want het dorp ligt te ver weg van Agadez om daar hulp te zoeken.

SDG 17- Partnerschap: door het project samen te bespreken en vast te leggen, samen te werken en evalueren, bevordert dat hun partnerschap in het project en vooral ook het opnemen van verantwoordelijkheid door het ganse dorp.

Door deze waterprojecten bevorderen we onrechtstreeks ook

SDG 4 - onderwijs, doordat meer kinderen naar school kunnen in plaats van water te halen; de school wordt ook geconnecteerd met de waterput

SDG 11 - duurzame gemeenschappen, vooral door de relatieve zekerheid dat er steeds water ter beschikking is en 'het dorp' zich niet moet verplaatsen op zoek naar water.

De aanvraag voor een project komt vanuit het dorp zelf. Daaruit blijkt steeds dat de gemeenschap bewust is van hun bijdrage voor een geslaagd project.

Duurzame toegang tot water verhoogt de kansen op overleven in de droge en hete broussedorpen.

Zelfredzaamheid en onafhankelijkheid van het project is gebaseerd op een lokaal voorstel om ‘beheerscomités’ op te stellen. Die staan in voor de inning van een kleine bijdrage (reservegeld), de netheid rond de waterbassins en de zorg voor het project.

Door het gebruik van gekende technieken en materialen kan de lokale bevolking, indien nodig, zelf instaan voor het zoeken naar oplossingen.


De projecten zijn maatschappelijk ingebed omdat die er wederzijds respect en vertrouwen wordt samen gewerkt.

De projecten worden gedragen door de lokale bevolking omdat ‘gekende en beheersbare technieken’ worden gebruikt:
- handmatig graven en cementeren waterput
- bouwen van de waterbassins
- connecteren van de waterput met de waterbassins dmv uitgraven tracé en plaatsen van de pvc-buizen

AMAN IMAN...water doet leven

Indigo - Plein 55 - 8500 Kortrijk
www.facebook.com/Indigo.niger